IHWANIRO RY’URWARUKA MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA BUBANZA

IHWANIRO RY’URWARUKA MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA BUBANZA

Kuva kw’igenekerezo rya 19 gushika kurya 21 Mukakaro 2022, Diyoseze Katolika ya Bubanza yaratunganije ihwaniro ry’urwaruka. Iryo hwaniro ryabereye muri Paruwase « Uwasamwe ata gicumuro» y’i GIHANGA. Ryuguruwe icese na Nyenicubahiro Umwungere wa Diyoseze ya BUBANZA Musenyeri Yohani NTAGWARARA kuwa 19/7/2022. Haratangiwe inyigisho zitandukanye. Kumbure mwoba mukeneye inyigisho zatanzwe ku musi wa mbere, ugurura aha ! Canke izatanzwe ku musi ugira kabiri, raba aha ! Canke kandi izo ku musi ugira gatatu, fyonda aha !

Twobamenyesha ko iryo hwaniro ry’urwaruka, ryategura iryo ku rwego rw’igihugu rizobera hariya muri Diyoseze Katolika ya Muyinga mu mpera z’uku kwezi kwa Munani.