Gitega: Iyatirwa mw’ibanga ry’Ubusaserdoti n’itangwa ry’ibice vyabwo

Gitega: Iyatirwa mw’ibanga ry’Ubusaserdoti n’itangwa ry’ibice vyabwo

Kuwa 15 mukakaro 2017, umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega, Nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA, yarayoboye Inkuka y’Imisa yatiriyemwo abasaserdoti n’abadiyakoni bashasha. Yarashikiriza ubutumwa abasomyi 10 b’Ijambo ry’Imana n’abakorezi 12 bashasha. Inkuka y’imisa yahererejwe kw’iparuwase Gisozi.

Abatewe iteka ry’Ubusaserdoti ni Terence BARAGAFISE avuka muri paruwase Gisozi; Emery IRANKUNDA (Mushasha); Elvis NDIHOKUBWAYO (Gitongo); Ezechiel NIYOMWUNGERE (Nyangwa); Yoseph Désiré NGENDANGANYA (Mutoyi); Désiré NIJIMBERE (Nyabiraba); Denis NKENGURUTSE (Nyarusange); Léopold NKURUNZIZA (Buhoro); Sigesper NKURIKIYE (Buhoro); Sixte NSHIMIRIMANA (Yoba); Evariste SURWIGANO (Mutoyi); abafurera Stefano NZOBAKENGA (Rabiro) na Désiré SINZO (Mugera) bo mu Muryango w’Abatumwa b’Umwungere Mwiza na Mugabekazi w’Isenakulo.

Abatewe iteka ry’Ubudiyakoni ni aba: Alexis BIGIRIMANA avuka muri paruwase Kibumbu; Fabrice HAKIZIMANA (Gisozi); Nestor NDAYIZIGIYE (Mutoyi); Deodatus HABONIMANA (Kibungere); Théophile NDAYISHIMIYE (Muyuga); Gérard NIYONZIMA (Gitongo); Janvier NZOYIHAYA (Gisozi); Aimé Désiré NSABIMANA (Nyangwa); Furera Désiré (Jenda-Bujumbura) wo mu Muryango w’Abatumwa b’Umwungere Mwiza na Mugabekazi w’Isenakulo; furera François NDAYIZEYE (Mpanuka); furera Pacifique NTUKAMAZINA ( Munanira-Bujumbura).

Mu nsiguro yatanze, Umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega yahamagariye ishengero ryari aho gutegera ko abasaserdoti ari ingabirano y’agatangaza Imana ihaye igihuhu c’Uburundi n’Ekleziya ngo bazokwemange Kristu, Umukiza w’impuhwe bongere bamubere ishusho ritomoye ritabesha. Nkako, umusaserdoti si uwitwaza guhaya impapuro z'imitsindo : ni nyabuna uwuza yitwa Kristu hagati y’abantu nk’umusuku w’Imana. Arico gituma twobasonera, tukabakunda, tukabaha iteka.

Dismas NTAHOMVUKIYE