PATIRI GASPARI NIBIZI YARAYE ASUBIYE MU NGORO KWA DATA

PATIRI GASPARI NIBIZI YARAYE ASUBIYE MU NGORO KWA DATA

Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 21 Rusama 2021, hariye kw’itongo ry’abapfuye riri ku Mushasha, hafi y’isengero mvyeyi ya Diyoseze nkuru ya Gitega, niho habera umugirwa w’ugushingurana iteka patiri NIBIZI Gaspard aheruka kwitaba Imana. Uyo mugirwa watangujwe n’inkuka ya misa yahererejwe uyo musaserdoti, ukaba wari urongowe na Nyenicubahiro Musenyeri mukuru w’iyo Diyoseze ahagatiwe n’abandi bepiskopi batari bake, abasaserdoti n’isinzi ry’abakristu.

None Patiri Gaspard ninde, yamaze iki ? Yavukiye muri paruwase Makebuko igenekerezo rya 15/11/1938. Yatiwe mw'ibanga ry'ubusaserdoti  kw’igenekerezo rya 20/4/1965.  Amaze kwatirwa yaciye aja kwigisha mw'Iseminari i Mugera hamwe n’i Burasira; hanyuma asubira i Mugera aho yari icegera  ca Patiri Mukuru. Kuva mu mwaka w’1973 gushika mu 1975, yarungitswe kurangura ubutumwa muri Diyoseze ya Ruyigi aho yari umunyamabanga wa Diyoseze (chancelier).

Avuye aho, yaciye aja kubandanya ivyigwa mu gihugu c'ubufaransa aho yatahukanye urupapuro rw'umutsindo bita "Licence" muri "psycho-pédagogie". Avuyeyo yashikiye muri diyoseze ya Ruyigi kandi, aho yari umunyabigega wa Diyoseze (1981-82), hama yongera kuba chancelier (1982-1984)

Yarabaye umwibutsamana muri Novisiya ya Bene Tereziya mu Bukuye, araba kandi patiri mukuru wa paruwase Nyabiraba, Giheta, aho hose yari n'icariho c'umwungere mu ntara z'ubutumwa izo paruwase zisanzwe zirimwo. Kuva 2001-2017 naho yari umwigisha murezi mw'Iseminari Nkuru y'i Songa, akaba n'umuvyeyi w'imitima (père spirituel) mw'iyo Seminari nyene.

Yitavye Imana kwigenekerezo rya 16/5/2021 isaha zibiri n'iminota 5 (20h05) z'ijoro. Yari aheruka guhimbaza yubile y'imyaka 56 y'ubusaserdoti, amaze imyaka 83 y'amavuka. Icivugo camuranze nk'umusaserdoti kigira giti: “Jewe naje ngo intama zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye”. Imana imwakire mu bwami bwayo.

Twobamenyesha ko mu bari baje kumuherekeza harimwo abepiskopi b'ama diyoseze ya Muyinga, Rutana, Ruyigi na Ngozi.

 

Patiri Vianney NSHIMIRIMANA