Ijambo rishikirijwe ku musi mukuru w’ukwibuka imyaka 150 iheze hashinzwe Umuryango w’Abamisiyonari b’Afrika n’ umuryango w’Ababikira b’Abamisiyonari b’Afrika Mbogora, 8 Kigarama 2018

Ijambo rishikirijwe ku musi mukuru w’ukwibuka imyaka 150 iheze hashinzwe Umuryango w’Abamisiyonari b’Afrika n’ umuryango w’Ababikira b’Abamisiyonari b’Afrika Mbogora, 8 Kigarama 2018

 

Lire le Discours intégral en kirundi.